členství v ŠSK

Vážení rodiče,
ŠSK je dobrovolné občanské sdružení zaměřené na výchovu mladých fotbalistů a volejbalistek. V současné době se o výchovu stará 30 trenérů a vedoucích (dobrovolní pracovníci). ŠSK dosáhl vynikajících výsledků v sezóně 1999/2000 ve fotbale postup do 1. žákovské ligy (nejvyšší republiková soutěž), v r. 2001 ve volejbale postup do 1. celostátní ligy starších žákyň a v r. 2005se staly mistryně republiky ve volejbale základních škol. V sezoně 2007/2008 budou reprezentovat sedm fotbalových družstev, čtyři volejbalová družstva. Přípravky zahájili činnost v záři 2003 (tj. celkem 232 členů klubu). ŠSK má však svoje zásady fungování a financovaní činností, které jsou rozděleny na jednotlivé činnosti.

POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU:
- 90 - 100 % účast na tréninkovém procesu
- domácí příprava na mistrovské utkání (životospráva, nástupy, chrániče, triko, ručník, toaletní potřeby)
- plnit si školní povinnosti (dobré a velmi dobré výsledky)
- účast na letním a zimním soustředění 95 - 100%
- nástup na letní přípravu 25.7.

POVINNOSTI RODIČŮ:
- úhrada členských příspěvků v klubu do konce záři školního roku ve výši
- úhrada letního a zimního soustředění
- účast na rodičovských schůzkách klubu (září a leden)
- dbát o velmi dobré a dobré studijní výsledky žáka

POVINNOSTI KLUBU:
- organizační a materiální zabezpečení tréninkového procesu
  (trenéři, míče, pitný režim)
- organizační a materiální zabezpečení soutěží
- nadstandardní péče o členy klubu
- odborné vedení tréninkového procesu
- lékařsko-pedagogické sledování
  (testy Tělovýchovného lékařství ve Frenštátě p.R.)

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

 

PŘÍPRAVKA  volejbal  + fotbal                              1.500,- Kč

 

VOLEJBAL                ml. + st. žákyně                       2.000,- Kč

 

BENJAMÍNCI                       A + B                          2.000,- Kč

 

MLADŠÍ ŽÁCI                      A + B                          2.000,- Kč

 

STARŠÍ ŽÁCI                        A + B                          2.000,-Kč

 

MLADŠÍ DOROST/ 9. ROČ /                                   2.000,-Kč

 

PLATBY  SE  PROVÁDĚJÍ  DO  KONCE  ZÁŘÍ

 

PŘÍSPĚVKY  NA  HALOVÉ  TURNAJE:

 

1 denní turnaj                                                                    100,-Kč

2 denní turnaj                                                                    200,-Kč

Volejbal Český pohár                                                       500,-Kč

Letní a zimní soustředění(  týdenní )         3.000,-Kč                                                                                                 

Tyto členské příspěvky tvoří 40 % rozpočtu klubu.

Při všech platbách uvádějte  rodné číslo vašeho dítěte.

 

 

 
Design Happy comp ¤ administrace